Tag Archives : Trident Hilton Hotel

Trident Hilton Hotel
Khách sạn bốn sao ở Agra, thuộc sở hữu của Tập đoàn Oberoi của khách sạn, được xây dựng trên một nền tảng thấp tầng và được bao quanh bởi sáu mẫu Anh khu vườn xinh đẹp. Đá sân trung tâm và tự hào lấp lánh từ các bức tường khách...