Tag Archives : Tháp Qutb Minar

Tháp Qutb Minar
Tháp Qutb Minar cách thủ đô New Delhi về phía Nam của Ấn Độ. Nằm gần tháp còn có di chỉ đền thờ Hồi giáo. Tháp Qutb được vua Qutb-ud-din Aybak vương triều Delhi khởi công xây dựng vào năm 1199 và hoàn thành vào năm 1230. Tháp có phong cách độc...