Tag Archives : Rắn hổ mang

Những nghệ sĩ thổi sáo rắn
Ma thuật trong cách thổi sáo “mê hoặc” Từ lâu, hình ảnh người thổi sáo điều khiển những con rắn hổ mang uốn mình theo điệu nhạc đã trở thành biểu tượng quen thuộc của đất nước Ấn Độ và thế giới Ả Rập. Đằng sau hình...