Tag Archives : Pushp Villa Hotel

Pushp Villa Hotel
Khách sạn ba sao này ở Agra cung cấp các cảnh quan tuyệt đẹp của Taj Mahal khi bạn ngồi trong các tiện nghi của phòng của bạn. Có một câu chuyện đằng sau khách sạn kỳ lạ. Người ta nói rằng Hoàng đế Shah Jahan muốn xây dựng một tượng...