Tag Archives : Pháo đài đỏ

Pháo đài đỏ
Pháo đài Đỏ (Red Fort) còn gọi là Lal Qila, nằm ở trung tâm New Delhi, bên bờ sông Yamuna. Ngày 15/8/1947, Quốc kỳ của Ấn Ðộ tung bay lần đầu trên Pháo đài. Từ đó, Pháo đài Đỏ được tượng trưng cho nền độc lập của nước này. Pháo đài...