Tag Archives : hang động Elephanta

Các hang động Elephanta
Ấn Độ được biết đến với một trong các nền văn minh lâu đời nhất trên thế giới. Ấn Độ cũng được biết đến với dân số lớn và đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa. Ấn Độ được biết đến với một đất nước của tất...