Tag Archives : Công viên quốc gia Bandhavgarh

Công viên quốc gia Bandhavgarh
Công viên quốc gia Bandhavgarh là một vương miện tảng thật sự của di sản động vật hoang dã phong phú của Madhya Pradesh. Nó nằm khoảng 195 km ngoài khơi Jabalpur và 210 km tắt Khajuraho ở Madhya Pradesh. Các đặc tính đặc biệt của công viên này...