Tag Archives : Amar Vilas Hotel Agra

Amar Vilas Hotel Agra
Các đặc sản của khách sạn sang trọng tại Agra là nó nằm ở gần với đền Taj Mahal. Nó nằm ở một vị trí như vậy mà bạn có thể xem Taj cho phòng của bạn. Bây giờ những người would’nt muốn loại này. Vị trí: cách 600 mét từ Taj...